Giá tốt mỗi ngày Hướng dẫn

Quy trình giải quyết tranh chấp/xử lý khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Vịnh Nha Trang khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Vịnh Nha Trang đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Vịnh Nha Trang là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Vịnh Nha Trang xử lý theo trình tự sau: 

+    Bước 1: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền tới Vịnh Nha Trang, người mua cần bấm khiếu nại ngay trong trang “Mua hàng”, mục “Đơn Mua”. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua. Việc tạo khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền là để Vịnh Nha Trang tạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Người Bán lại cho đến khi giải quyết xong. Các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền có thể được gửi đến cho Vịnh Nha Trang qua https://vinhnhatrang.vn/lien-he

+    Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vịnh Nha Trang sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Vịnh Nha Trang sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

+    Bước 3: Khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Vịnh Nha Trang. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền, Vịnh Nha Trang yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc. 

+    Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, Vịnh Nha Trang sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vịnh Nha Trang tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Các Nhà Bán Hàng trên sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Vịnh Nha Trang cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ TMĐT Vịnh Nha Trang.vn ngày 21 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Quy chế hoạt động”). Các thuật ngữ viết hoa trong quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế hoạt động. 

Vịnh Nha Trang
Logo
Đặt lại mật khẩu
Compare items
  • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng