Sứ mệnh kết nối cộng đồng

Sứ mệnh của Vịnh Nha Trang (chấm) vn là chia sẻ và phát triển kiến ​​thức, hiểu biết của mọi người. Một lượng lớn kiến ​​thức có giá trị đối với nhiều người hiện chỉ có sẵn cho một số ít người – hoặc bị giữ trong đầu của mọi người hoặc chỉ có thể truy cập được đối với một số nhóm được chọn. Chúng tôi muốn kết nối những người có kiến ​​thức với những người cần nó, tập hợp những người có quan điểm khác nhau để họ hiểu nhau hơn và trao quyền cho mọi người chia sẻ kiến ​​thức của họ vì lợi ích của phần còn lại của thế giới.

Đại sứ du lịch trong mỗi người dân Nha Trang

Mỗi người dân Nha Trang hãy trở thành một đại sứ du lịch, sẵn sàng chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm của mình dành cho du khách khắp bốn phương khi đến Nha Trang.